ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
Хэрэглэгчийн онлайн систем

Хэрэглэгчийн булан

ЦЭХ-ний гэрээ

ЦЭХ-НИЙ ГЭРЭЭ Шинээр ЦЭХ-ээр хангах гэрээний хүсэлт илгээх

Засварын хуваарь

6,7-р сард цахилгаан шугам тоноглолд засвар үйлчилгээ байхгүй болно

Шинэ холболт

6-35кВ-ын сүлжээнд шинээр холболт хийлгэх талаарх зөвлөмж

Техникийн нөхцөл

Техникийн нөхцөл олголт, бүрдүүлэх материал, холбогдох хаяг, хүсэлт илгэх

Үнэ тариф

Үнэ тариф, үнэ тооцох аргачлал, үнийн урамшуулал, хөнгөлөлт

Төлбөрт үйлчилгээ

Хангах, түгээх, өндөр хүчдэл түгээх, зураг төсөв, техникийн нөхцөл авах

Видео