Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Үнэ тарифын талаар:

Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос 2015 оноос хойш хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгаан эрчим хүчний үнэ тарифыг тогтвортой байлгасаар ирсэн. Хэдий үнэ тарифыг тогтвортой байлгахын тулд дотоодын нөөц бололцоогоо ашиглан төрөл бүрийн арга хэмжээнүүдийг авч байгаа ч 2015 оноос хойш 4 жилийн хугацаанд гадаад хүчин зүйлсээс шалтгаалан /нүүрсний үнэ, тосны үнэ, валютын ханшын өсөлт, үнийн индекс гэх мэт/ СЭХ-ийг дэмжих тариф, хэрэглэгчийн цахилгаан, дулааны эрчим хүчний тарифыг индексжүүлж бодит өртөгт нь ойртуулах шаардлага бий болсон байна. Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 94, 114-р тогтоолууд, шинэ мөрдөгдөх үнийн тарифыг та бүхэнд танилцуулж байна.  

 

 

 

 

 


 

 

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх