Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Хангах, түгээх, өндөр хүчдэл түгээх, зураг төсөв, техникийн нөхцөл авах

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх