Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ БИЧИЛТ, БОРЛУУЛАЛТЫН 2023 10-P САРЫН МЭДЭЭ

"Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-аас 15,555.2 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 932.0 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 482.0 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 1,380.1 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 18,349.3 мян.кВт.ц  цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 14,562.3 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх