Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Хэрэглэгч таны төлбөрийн нэхэмжлэхийн тайлбар

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх