Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Техникийн нөхцөл /380в/-н шинэ хэрэглэгчийн бүрдүүлэх материалууд

380В-ын шинэ хэрэглэгчийн бүрдүүлэх материал:

 • Өргөдөл /гар өргөдөл/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Багийн засаг даргын тодорхойлолт
 • Газрын гэрчилгээний хуулбар
 • Тодруулах хуудас / Хүт-с авах /
 • Бүх материалыг 2 хувь

Жич: Таны материалыг хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор шийдвэрлэх ба зөвшөөрөл олгогдсон тохиолдолд техникийн нөхцлийн 165000 төгрөг, үйлчилгээний хөлс 75650 төгрөг, төлснөөр та Техникийн нөхцлийн бичиг-ийг ХҮТ-өөс хүлээн авах болно.

Техникийн нөхцөл олгоход бүрдүүлэх материал 2 хувь

 • Өргөдөл буюу албан хүсэлт
 • ААНБ-ын Байршил тогтоож газар олгох тухай захирамж
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Газар эзэмших гэрчилгээний хуулбар
 • Газрын байршлын кадастрын зураг
 • Тодруулах хуудас / ХҮТ- өөс авах /
 • Тухайн обектын ойролцоох гадна цахилгаан хангамжын зураг

 

ахуйн хэрэглэгч-75650₮

түр зөвшөөрөл-99000₮

үйлчилгээний хөлс-86650₮, 75650₮
суурь хураамжууд нь 165000₮, 330000₮, 99000₮
Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх