Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

үнэ тариф

     Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос 2015 оноос хойш хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгаан эрчим хүчний үнэ тарифыг тогтвортой байлгасаар ирсэн. Хэдий үнэ тарифыг тогтвортой байлгахын тулд дотоодын нөөц бололцоогоо ашиглан төрөл бүрийн арга хэмжээнүүдийг авч байгаа ч 2015 оноос хойш 4 жилийн хугацаанд гадаад хүчин зүйлсээс шалтгаалан /нүүрсний үнэ, тосны үнэ, валютын ханшын өсөлт, үнийн индекс гэх мэт/ СЭХ-ийг дэмжих тариф, хэрэглэгчийн цахилгаан, дулааны эрчим хүчний тарифыг индексжүүлж бодит өртөгт нь ойртуулах шаардлага бий болсон байна. Иймд хэрэглэгч та бүхэнд 2019 оны 03 сарын 25 Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 94, 114-р тогтоол, шинээр мөрдөх үнийн тарифыг танилцуулж байна.

 

 

 

    

 

 

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх