Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Осолдогчийг цахилгаан гүйдлийн үйлчлэлээс чөлөөлөх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх