Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ БИЧИЛТ, БОРЛУУЛАЛТЫН 2023 11-P САРЫН МЭДЭЭ

"Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-аас 18,584.4 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 1,228.4 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 531.5 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 2,470.1 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 22,796.4 мян.кВт.ц  цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 18,329.9 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх