Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

"ӨБЦТС" ТӨХК-аас мэдээлж байна.

ӨБЦТС ТӨХК мэдээлж байна

Хэрэглэгч таныг эрчим хүчний төлбөрөө цаг хугацаанд нь төлөхийг анхааруулж байна

“ӨБЦТС” ТӨХК-аас мэдээлж байна

Хэрэглэгч таныг эрчим хүчний төлбөрөө цаг хугацаанд нь төлөхийг анхааруулж байна

Төлөвлөөгөөнийхөө дагуу Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд засвар үйлчилгээгээ үргэлжлүүлэн хийнэ

Хэрэглэгч таныг эрчим хүчний төлбөрөө цаг хугацаанд нь төлөхийг анхааруулж байна

Мэдээллэж байна

цахилгааны төлбөрөө төлөөгүй албан байгууллага аж ахуй нэгж, иргэдийн цахилгааныг хязгаарлаж эхэллээ

цахилгааны төлбөр өндөр гарсан гэх гомдлын дагуу

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх