Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

"Өмнөд Бүсийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ТӨХК-иас мэдээлж байна

"Нутгийн хишиг" хөтөлбөрийн хүрээнд агаарын бохирдлыг буруулах зорилгоор гэр хорооллын зарим хэрэглэгчдийн тоолуурыг ухаалаг тоолуураар сольж эхэллээ

Өмнөд Бүсийн Цахилгаан Түгээх Төрийн Өмчит компаниас мэдээлж байна

Хэрэглэсэн цахилгааны төлбөрөө төлөөгүй бол Эрчим хүчний тухай хуулийн дагуу цахилгаанаар хязгаарлахыг мэдэгдэж байна

Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэсэн төлбөрийн нийт авлага 1,3 тэрбум төгрөг байгаа бөгөөд хэрэглэгчид төлбөрөө төлөөгүйн улмаас эх үүсвэр талд хүндрэл үүсч эхэллээ

гэрэл цахилгаантай холбоотой дуудлага мэдээлэл, гомдол саналаа та ажлын цагаар 70533940, 89553029 харин ажлын бус цагаар 70533029 дугаарын утсуудад өгч болно

Өнөөдрийн байдлаар цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчдээс 1,4 тэрбум төгрөгний авлагатай байгаагаас шалтгаалан эх үүсвэр талдаа хэвийн ажиллахад бэрхшээл үүсч байгаа тул хэрэглэгч та бүхэн цахилгаан эрчим хүч хэрэглэсэн төлбөрөө төлөхийг уриалж байна.

"ӨБЦТС"ТӨХК-аас мэдээлж байна

"ӨБЦТС" ТӨХК-аас мэдээлж байна.

ӨБЦТС ТӨХК мэдээлж байна

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх