Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Нийт хэрэглэгчиддээ цахилгааны төлбөрөө яаралтай төлж барагдуулахыг сануулж байна

"Нээлттэй Өмнөговь-Иргэн таны боломж" өдөрлөгт Өмнөд Бүсийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК-ийн хамт олон оролцож Нутгийн хишиг хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа ухаалаг тоолуур болон гэрэл цахилгаантай холбоотой бусад мэдээллүүдийг иргэдэд өгч ажиллана,

4-р сарын 27,28-ны өдрүүдэд болох

Эрчим хүчний хэмнэлт 1

Эрчим хүч ба түүний хэмнэлт

Эрчим хүчийг хэрхэн хэмнэх вэ

"ӨБЦТС" ТӨХК-аас ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ арга хэмжээг 15, 16-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна

цахилгааны төлбөрөө цаг хугацаанд нь төлж өр авлага үүсгэхгүй байхыг нийт хэрэглэгчдээсээ хүсч байна

"ӨБЦТС" ТӨХК мэдээлж байна.

"ӨБЦТС" ТӨХК нь цахилгааны төлбөртэй холбоотой иргэдээс гарсан гомдлын дагуу айл өрхүүдэд очиж үзлэг хийж заавар зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх