Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

"ӨБЦТС" ТӨХК-аас ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ арга хэмжээг 15, 16-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна

цахилгааны төлбөрөө цаг хугацаанд нь төлж өр авлага үүсгэхгүй байхыг нийт хэрэглэгчдээсээ хүсч байна

"ӨБЦТС" ТӨХК мэдээлж байна.

"ӨБЦТС" ТӨХК нь цахилгааны төлбөртэй холбоотой иргэдээс гарсан гомдлын дагуу айл өрхүүдэд очиж үзлэг хийж заавар зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.

Хэрэглэгчдэд Үйлчлэх Төвийн хамт олон 12 сарын 29-ний өдөр бүтэн ажиллаж хэрэглэгчдээс ЦЭХ хэрэглэсэн төлбөр тооцоог хүлээж авна

Хэрэглэгчдийг хэрэглэсэн цахилгааны өр төлбөрөө яаралтай төлж барагдуулахыг уриалж байна

"Өмнөд Бүсийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ТӨХК-иас мэдээлж байна

"Нутгийн хишиг" хөтөлбөрийн хүрээнд агаарын бохирдлыг буруулах зорилгоор гэр хорооллын зарим хэрэглэгчдийн тоолуурыг ухаалаг тоолуураар сольж эхэллээ

Өмнөд Бүсийн Цахилгаан Түгээх Төрийн Өмчит компаниас мэдээлж байна

Хэрэглэсэн цахилгааны төлбөрөө төлөөгүй бол Эрчим хүчний тухай хуулийн дагуу цахилгаанаар хязгаарлахыг мэдэгдэж байна

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх