Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Цахилгаан хэрэгслийн хэрэглээний тооцоо

 

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх