Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Шөнийн цагийн тарифын хөнгөлөлт, түүнд тавигдах шаардлага

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх