Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Цахилгаан эрчим хүчний мэдээллийг зөвхөн албан ёсны сувгаар авна уу

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх