Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ БИЧИЛТ, БОРЛУУЛАЛТЫН 2023 5-P САРЫН МЭДЭЭ

"Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-аас 12,560.1 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 698.5 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 419.1 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 1,019.6 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 14,697.2 мян.кВт.ц  цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 15,784.3 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх