Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ БИЧИЛТ, БОРЛУУЛАЛТЫН 2022 12-P САРЫН МЭДЭЭ

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-аас 16,104.2 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 1,029.2 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 403.4 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 1,911.8 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 19,448.6 мян.кВт.ц  цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 13,303.0 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх