Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ БИЧИЛТ, БОРЛУУЛАЛТЫН 2022 11-P САРЫН МЭДЭЭ

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-аас 11,247.9 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 884.6 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 458.9 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 1,224.5 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 13,815.9 мян.кВт.ц  цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 10,232.0 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх