Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Эрчим хүчний яамны 2020 оны 12 дугаар сарын 16 ны өдрийн 269 тоот тушаал. “ТҮР ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ”

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх