Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2021-2022 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын явц 98%-тай байна

Эрчим хүчний хуулийн дагуу зөвхөн гэр хорооллын айл өрхүүдийн 2 тарифт тоолуурын хөнгөлөлт 2022 оны 4 сарын 1-ний өдөр хүртэл үргэлжилнэ

ААНБ-ын улсын тооллого - 2021

Хэрэглэгчид цахилгааны шийд хайрцагтай зүй бусаар харьцаж эвдэлж байна

Өвлийн их ачааллыг давах бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан

Хэрэглэгч танд цахилгаан эрчим хүч хэрхэн хүрдэг вэ

Хэрэглэгч танд өгөх зөвлөмж

Хэрэглэгч таньд цахилгаан эрчим хүч хэрхэн хүрдэг вэ?

Цахилгаан, дулааны эрчим хүчийг хэрхэн үйлдвэрлэдэг вэ?

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРТ ӨРНӨЖ БУЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх