Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Өмнөговь аймаг дахь Технологийн дээд сургуультай хамтран ажиллах тухай гэрээ байгууллаа

Өмнөговь аймаг дахь Технологийн дээд сургуультай хамтран ажиллах тухай гэрээ байгууллаа. "Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК-ийн хүний нөөцийг чадавхижуулах, шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх, сурталчилах чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хамтран хэрэгжүүлэх, тус салбарт өрсөлдөх чадвар бүхий судлаач, мэргэжилтэн бэлтгэх хүрээнд ахисан түвшинд суралцуулах, байгууллагууд хоорондоо харилцан ашигтайгаар хамтран ажиллах зорилготой юм.

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх