Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

10кВ-ийн Нисэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугам

Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчдийн анхааралд: 10кВ-ийн Нисэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, болон салбар 10/04кВ-н дэд станцуудад төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээний ажил 2023 оны 4 дүгээр сарын 13, 14 өдрийн 09:00 - 17:00 цагийн хооронд хийгдэх тул хэрэглэгчдийн цахилгаан эрчим хүчийг хязгаарлах болсныг мэдэгдэж байна. Иймд: Хэрэглэгч та бүхэн цахилгааны нөөц үүсгүүрийн бэлэн байдлыг ханган хэрэглээндээ зохицуулалт хийнэ үү. Хүчдэл тасрах хэрэглэгчид: Нанзад, Дунд сайхан, Баруун сайхан, Хан-уул, Их-уул, Гурван сайхан гэр хороолол, Гурван сайхан нисэх буудал, Цагдаа, Онцгой байдлын газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, 9, 23-р цэцэрлэг.

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх