Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Хүрмэн, Баяндалай сумын цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчдийн анхааралд:

Хүрмэн, Баяндалай сумын цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчдийн анхааралд:
35/10 кВ-ийн Хүрмэн дэд станц, 10кВ -ийн Цоохор, Баяндалай цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 10/0.4кВ-ийн дэд өртөөнүүдэд аянгын улирлын өмнөх төлөвлөгөөт засварын ажил 2023 оны 4-р сарын 10,11,12-ний өдрийн 09:00 - 19:00 цагийн хооронд хийгдэх тул хэрэглэгчдийн цахилгаан эрчим хүчийг хязгаарлах болсныг мэдэгдэж байна. Иймд: Хэрэглэгч та бүхэн цахилгааны нөөц үүсгүүрийн бэлэн байдлыг ханган хэрэглээндээ зохицуулалт хийнэ үү.
Хүчдэл тасрах хэрэглэгчид: Хүрмэн, Баяндалай сум

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх