Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

35кВ-ийн Жуулчин цахилгаан дамжуулах агаарын шугам болон салбар 35/0.4 кВ-ийн дэд станцуудад аянгын улирлын засвар үйлчилгээ

Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчдийн анхааралд:
Дөрөвдүгээр сарын батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 35кВ-ийн Жуулчин цахилгаан дамжуулах агаарын шугам болон салбар 35/0.4 кВ-ийн дэд станцуудад аянгын улирлын засварын ажил 2023 оны 4-р сарын 4,5-ний өдрийн 09:00 - 17:00 цагийн хооронд хийгдэх тул цахилгаан эрчим хүчийг хэсэгчилж хязгаарлах болсныг мэдэгдэж байна. Иймд: Хэрэглэгч та бүхэн цахилгааны нөөц үүсгүүрийн бэлэн байдлыг ханган хэрэглээндээ зохицуулалт хийнэ үү.
Хүчдэл тасрах хэрэглэгчид: Номгон сум, Булган сум, Ногоочид, Дунд сайхан, Төгөл, Баруун сайхан гэр хороолол, Мод үржүүлэх талбай, Морь бариа.
Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх