Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Хэрэглэгчдийн анхааралд

Хэрэглэгчийн буруутай үйлдсээс болж 2021 оны 12 дугаар сарын 14-ны 00:50 цагт Цогтцэций сумын ТП-5 дэд станцын урд гаргалгааны 04кв-н 4 дэх салбар АШ-н 5 дахь дундын бетон тулгуурыг машин мөргөж гэмтэл учруулсан. Гэмтэлтэй хэсгийн тусгаарлан хүчдэлийг залгасан бөгөөд гэмтэлтэй хэсгийг засварлаж байна. Авто машин жолоодогч та бүхэн замын хөдөлгөөндөө соёлтой оролцож бусдад хохирол учруулахгүй байна уу.

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх