Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Ханбогд суманд хэрэглэгчдийн тоолуурыг баталгаажуулах ажил хийгдэж байна.

Өмнөговь аймгийн Стандарт хэмжил зүйн газартай хамтран Ханбогд суманд хэрэглэгчдийн тоолуурыг баталгаажуулах ажил хийгдэж байна.

 

 

 

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх