Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Гурвантэс суманд аянгын улирлын засвар үйлчилгээ хийгдлээ

2021 оны 05-р сарын 15, 16-ны өдрүүдэд Гурвантэс сумын төвийн 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 10/0.4 кВ-ын салбар дэд станцуудад аянгын улирлын засварын ажлыг эхлүүлж 10/0.4 кВ-ын дэд станцын ажлын тавцан, 10 кВ-ын хуурай салгуурын тохиргоо, трансформаторт цэвэрлэгээ үйлчилгээ, 0.4 кВ-ын щит хайрцагт чангалгаа цэвэрлэгээ, газардуулах байгууламжийн хэмжилт, 0.4 кВ-ын ЦДАШ-н засвар зэрэг ажлыг хугацаанд нь аваари осолгүй хийж гүйцэтгэлээ.

 

 

 

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх