Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо суманд цахилгаан эрчим хүчний хэрэглэгчийн тоног төхөөрөмжийн үзлэг үйлчилгээ хийгдэж байна.

Хэрэглэгчийн цахилгаан шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо суманд хэрэглэгчдийн тоолуурын баталгаатай байдалд хяналт тавих, тоолуурын хайрцагт үзлэг үйлчилгээ хийх. Шаардлагатай тохиолдолд "баталгаажуулсан тоолуур"-аар солих ажлыг хийж байна.

 

 

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх