Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

DDSD285, DTSD545 тарифт тоолуурын мэдээлэл

Өмнөд Бүсийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК нь DDSD28, DTSD545 маркын 2-3 тарифт тоолууруудыг хэрэглээнд нэвтрүүлээд байна.

DDSD285, DTSD545 - Электрон тоолуур
Ерөнхий танилцуулга

—1 болон 3 фазын электрон тоолуур

—Хувьсах гүйдлийг хэмжинэ

—Клеммний таг задалсан мэдээлэл илэрхийлнэ

—Соронзон орны нөлөөллийг харуулна

—RS485 оролттой болон IR (инфрарэд) холболттой

—Компьютераас програмчлагдаж тариф сууна

—HHU буюу гар төхөөрөмжөөс мэдээлэл унших, програмчлах боломжтой

 

DDSD285, DTSD545  - Электрон тоолуурын олон улсын стандарт

 • IEC62052-11
 • IEC62053-21 – Олон улсын стандартад нийцсэн

DDSD285 - Электрон тоолуур

Техникийн үзүүлэлт

 • 1 фазын электрон тоолуур
 • Нарийвчлал – 1.0
 • Хүчдэл – 230В /0.8Un~1.2Un/
 • Давтамж – 50Hz
 • Хэмжих гүйдэл – 5(60)A
 • Мэдрэх гүйдэл – 0.004mA
 • Импульсийн тогтмол – 1600imp/kWh

DTSD545 - Электрон тоолуур
Техникийн үзүүлэлт

DDSD285, DTSD545 - Электрон тоолуурын техникийн үзүүлэлт

 • Ажиллах орчны температур-
  -450C ~ +550C
 • Ердийн хадгалах тем.- -450C ~ +700C
 • Стандарт – IEC62052-11
 • Холболт – IR, Rs-485

             300 ~9600

DDSD285, DTSD545 - Электрон тоолуурын мэдээлэл солилцоо

 • Холболт - RS485 300~9600
 • Бодит чадал – (15.8.0)  бодит чадал харуулна
  (1.8.0) тоолуураас компьютер руу бодит чадлыг импортлоно
   (2.8.0) компьютерээс тоолуур луу бодит чадлыг экспортлоно
 • Тоолуурын мэдээллийг харах боломжтой (Гүйдэл, хүчдэл бүрэн чадал г. м.)

DDSD285 , DTSD545 - Электрон тоолуураас заалт авах

 • Мэдээлэл хадгалах багтаамж нэг жил
 • Идэвхитэй нийт эрчим хүчний заалт авна:
  • Заалт гараар авна
  • Компьютероос: 15, 30, 60 мин. г.м хугацаатай програмчилж болно
 • Бодит чадлын заалт авах, тариф тус бүрээр
 • Бодит чадлын заалтыг хадгалах, тариф тус бүрээр

DDSD285 , DTSD545 - Электрон тоолуурын техникийн үзүүлэлт

 • Сүүлийн 12 удаагийн төлбөрийн заалтыг хадгална
 • Заалт авах өдөр тохируулна
 • Эрчим хүчний бодит чадал /тариф тус бүрээр/
 • Эрчим хүчний бодит чадлыг хадгалах /тариф тус бүрээр/
 • Хадгалсан заалтыг оруулах /тариф тус бүрээр/

DDSD285 , DTSD545 - Электрон тоолуурын  мэдээлэл

Сүүлийн 100 удаагийн бичлэг хадгална:

 • Тэжээлд залгагдсан, салсан мэдээлэл
 • Тоолуурын  нүүрний таг нээгдсэн, хаасан мэдээлэл
 • Холболтын клемний таг нээсэн, хаасан мэдээлэл
 • Цэнэг дуусах мэдээлэл

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх