Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Ханбогд суманд цахилгаан шугам сүлжээний монтёр

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх