Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ БИЧИЛТ, БОРЛУУЛАЛТЫН 2023 6-P САРЫН МЭДЭЭ

"Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-аас 11,752.5 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 563.4 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 322.1 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 964.1 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 13,602.1 мян.кВт.ц  цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 13,878.0 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн- 6 сар

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх