Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ БИЧИЛТ, БОРЛУУЛАЛТЫН 2023 1-P САРЫН МЭДЭЭ

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-аас 17,543.1 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 1,105.4 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 573.5 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 1,935.1 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 21,157.3 мян.кВт.ц  цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 17,618.2 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх