Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ БИЧИЛТ, БОРЛУУЛАЛТЫН 2022 7-P САРЫН МЭДЭЭ

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-аас 6,146.2 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 410.6 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 378.8 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 485.7 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 7,421.3 мян.кВт.ц  цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 7,127.6 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх