Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ БИЧИЛТ, БОРЛУУЛАЛТЫН 2022 6-P САРЫН МЭДЭЭ

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-аас 6,563.8 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 484.8 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 350.7 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 339.3 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 7,738.6 мян.кВт.ц  цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 4,875.2 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх