Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ БИЧИЛТ, БОРЛУУЛАЛТЫН 2022 5-P САРЫН МЭДЭЭ

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-аас 8,421.9 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 561.8 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 364.3 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 526.5 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 8,421.9 мян.кВт.ц  цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 5,461.8 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн.

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх