Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2022 ОНЫ 3-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-аас 10,356.1 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 830.2 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 417.8 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 218.7 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 11,822.7 мян.кВт.ц  цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 11,508.9 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх