Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2022 ОНЫ 2-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-аас 11,166.9 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 849.4 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 492.0 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 287.8 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 12,796.1 мян.кВт.ц  цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 12,003.1 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх