Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2022 ОНЫ 1-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-аас 12,282.7 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 879.9 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 376.7 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 300.7 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 13,840.0 мян.кВт.ц  цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 13,700.5 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх