Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2021 ОНЫ 12-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-аас 11,173.3 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 907.8 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 631.1 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 276.1 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 12,988.3 мян.кВт.ц  цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 11,356.4 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх