Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2021 ОНЫ 11-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-аас 9,692.4 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 837.7 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 504.9 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 206.0 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 11,241.0 мян.кВт.ц  цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 9,951.3 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх