Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2021 ОНЫ 10-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-аас 7,675.8 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 686.8 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 436.8 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 121.6 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 8,921.0 мян.кВт.ц  цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 7,155.5 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн.

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх