Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2021 ОНЫ 7-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-аас 5,095.1 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 371.5 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 328.9 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 76.6 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 5,872.1 мян.кВт.ц  цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 4,312.5 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн.

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх