Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2021 ОНЫ 6-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-аас 5,071.1 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 406.2 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 385.1 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 84.8 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 5,947.1 мян.кВт.ц  цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 10,381.6 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн.

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх