Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2021 ОНЫ 4-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-аас 6,258.8 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 626.4 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 453.7 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 165.1 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 7,504.0 мян.кВт.ц  цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 8,552.9 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн.

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх