Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2021 ОНЫ 3-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

 Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-аас 8,218.7 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 760.8 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 458.8 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 148.2 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 9,586.5 мян.кВт.ц  цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 9,219.5 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн.

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх