Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2021 ОНЫ 2-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-аас 10,249.0 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 702.8 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 429.0 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 208.7 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 11,589.5 мян.кВт.ц  цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 12,583.0 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн.

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх