Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2021 ОНЫ 1-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-аас 12,475.5 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 862.5 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 476.9 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 332.3 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 14,147.2 мян.кВт.ц  цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн12,665.9 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн.

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх