Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2020 ОНЫ 6-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ЦДҮС” ТӨХК-аас 6,813.6 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 368.3 мян.кВт.ц ЦЭХ, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 286.4 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 46.3 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 7,518.2 мян.кВт цаг цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 7,825.1 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх