Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2020 ОНЫ 5-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ЦДҮС” ТӨХК-аас 7,524.7 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 343.2 мян.кВт.ц ЦЭХ, "Нарийн сухайт эрчим" ХХК-с 269.5 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-с 58.6 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 8,196.0 мян.кВт цаг цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 8,640.9 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн.

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх