Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2020 ОНЫ 4-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ЦДҮС” ТӨХК-аас 8,070.3 мян.кВт.ц “Ухаа худаг”-аас 443.9 мян.кВт.ц ЦЭХ, “Чинхуа–Мак нарийн сухайт” ХХК-с 367.6 мян.кВт.ц, БНХАУ-с 90.6 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 8,972.4 мян.кВт цаг цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 10,041.4 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн.

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх