Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2020 ОНЫ 3-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ЦДҮС” ТӨХК-аас 10,154.5 мян.кВт.ц “Ухаа худаг”-аас 575.7 мян.кВт.ц ЦЭХ, “Чинхуа–Мак нарийн сухайт” ХХК-с 462.9 мян.кВт.ц, БНХАУ-с 118.2 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 11,311.3 мян.кВт цаг цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 10,684.8 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн.
Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх