Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2020 ОНЫ 2-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ЦДҮС” ТӨХК-аас 10,518.1 мян.кВт.ц “Ухаа худаг”-аас 575.7 мян.кВт.ц ЦЭХ,
“Чинхуа–Мак нарийн сухайт” ХХК-с 472.5 мян.кВт.ц, БНХАУ-с 207.7 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 11,774.0 мян.кВт цаг цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 11,403.4 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн.
Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх